O RAZISKAVI
UGLED DELODAJALCA


               

V raziskavi merimo poznavanje podjetij kot delodajalcev, upoštevanje podjetij kot potencialnih delodajalev, zaželenost oziroma ugled delodajalcev in potencialne prijave na razpisana delovna mesta v podjetjih ter najbolj pogoste asociacije, s katerimi anketiranci povezujejo posamezne delodajalce.

REŠITE ANKETO

Kateri kriteriji določajo ugledne delodajalce?

1. Kriterij

Poznavanje podjetja kot delodajalca

2. Kriterij

Upoštevanje podjetja kot potencialnega delodajalca

3. Kriterij

Zaželenost oziroma ugled delodajalca

4. Kriterij

Potencialne prijave na razpisana delovna mesta v podjetju

Pri izboru podjetij, ki so vključena v raziskavo smo upoštevali najbolj vplivna podjetja za določeno področje.
Delodajalci ne morejo sami vplivati na izbor podjetij, lahko pa predlog za vključitev novega delodajalca oddajo anketiranci v samem vprašalniku.

Kaj motivira kandidate na trgu dela?

V raziskavi prav tako merimo, kaj motivira kandidate na trgu dela, kaj si dejansko želijo na njihovi karierni poti in kaj pričakujejo od delodajalcev ter kako pridobivajo informacije o delodajalcih. Po končanem vprašalniku anketiranci dobijo vpogled v svoj karierni profil. Obstaja 7 kariernih profilov:

Karieristi

Ambiciozen Karierist je prvenstveno praktična oseba. Karieristi ne pričakujejo, da se bo službeno napredovanje čudežno pojavilo. Namesto tega delovne osebe zavihajo rokave in delajo po svojih najboljših zmožnostih na vsakem položaju. Tako ima njihovo delo dodano vrednost, ki jim odpira poklicne priložnosti v prihodnosti. Karieristi karierno napredujejo korak za korakom in v največji možni meri izkoristijo vsako priložnost za učenje novih veščin. Vedno so osredotočeni na svoj končni cilj: dosego samega vrha.

Podjetniki

Podjetniki so vrsta posameznikov, ki ustvarjajo lastna podjetja od temeljev navzgor. Najdemo jih v organizacijah vseh velikosti, kjer se ukvarjajo z inovacijami in ustvarjalnostjo za rast in širitev poslovanja. Uspevajo v okolju, kjer imajo nekaj prožnosti za delo na svojih projektih strasti. Podjetniki kot zaposleni se hitro učijo in zahtevajo veliko priložnosti za razvoj, da se še naprej aktivno udejstvujejo na delovnem mestu.

Uskajevalci

V današnjem spreminjajočem se poslovnem okolju je priljubljeno menjavanje službe, a to je edini trend, ki mu Usklajevalci zagotovo ne bodo sledili. Ti zvesti zaposleni dojemajo svoje sodelavce kot družino in so zmeraj pripravljeni prevzeti dodatne odgovornosti v dobro ekipe. Ker se osredotočajo na izgradnjo trdnih odnosov, odlično dopolnjujejo okolje, kjer je prisotno sodelovanje v ekipah. Usklajevalci so najsrečnejši, ko so zadovoljni njihovi sodelavci, in imajo talent za iskanje obojestranskih rešitev za medosebne težave.

Lovci

Te osebe so vedno na lovu za naslednjo priložnostjo, žene jih strast po dosežkih. Iščejo kompetitivni sistem nagrajevanja in možnost kariernega napredovanja, skupaj z možnostjo visokega zaslužka v prihodnosti. Lovci so prilagodljivi, hitro se aklimatizirajo v novem podjetju in so se sposobni osmisliti na novo glede na organizacijske potrebe.

Idealisti

Čeprav so Idealisti osredotočeni na uskladitev svoje kariere s svojimi vrednotami, ima njihova predanost praktično stran. Idealisti ne zapravljajo časa za pritoževanje, raje najdejo smiselne rešitve za večjo splošno korist. Ne glede na to, ali delajo za velike korporacije ali mala, družinska podjetja, ste lahko prepričani, da Idealisti sprejemajo težko delo in s praktičnimi pristopi rešujejo socialna in okoljska vprašanja. Idealisti so posebej vešči ustvarjalnega eksperimentiranja, kar se pogosto izkaže v inovativnih rešitvah poslovnih težav.

Internacionalisti

Nove kulture in nove povezave so ključnega pomena za Internacionalista, ki hoče kariero, ki mu ponuja priložnost za potovanja po svetu. Ti posamezniki želijo raziskati vse kotičke sveta in so najsrečnejši na delovnem mestu, ki spodbuja mobilnost. Sovražnik Internacionalistov je dolgčas. Upajo, da bodo nekega dne imeli priložnost voditi ekipo ali vplivati na projekt s pomembnim učinkom na poslovanje.

Vodje

Vodje pogosto posedujejo popolno poznavanje poslovnih procesov, a njihova resnična prednost je v tem, da znajo videti celotno sliko. Ti odgovorni posamezniki lahko povežejo posamezne naloge z večjimi cilji organizacije. Imajo dar za sporočanje svoje vizije na način, ki navdihuje njihove ekipe – in njih same–, da premagajo težke čase in dosežejo izjemne rezultate.

Kateri karierni profil vam najbolj ustreza?

REŠITE KARIERNI TEST