O RAZISKAVI
UGLED DELODAJALCA


Ugled podjetij določa kombinacija treh kriterijev: poznavanje podjetja med kandidati na trgu dela, upoštevanje podjetja kot potencialnega delodajalca ter stopnja izbornega delodajalca.

SODELUJ V RAZISKAVI

Kateri kriteriji določajo Ugled delodajalca?

Kombinacija navedenih treh kriterijev je določila tiste, ki so po mnenju iskalcev zaposlitve pri nas med kandidati na trgu delu najprivlačnejši in s tem najuglednejši. Vsi so dosegli vrednost količnika ugleda 0,81 ali več, in so pri vseh treh parametrih dosegali skoraj optimalne vrednosti.

1. Kriterij

Poznavanje podjetja med kandidati na trgu dela

2. Kriterij

Upoštevanje podjetja kot potencialnega delodajalca

3. Kriterij

Stopnja izbornega delodajalca

Pri določanju količnika ugleda smo izmed treh kriterijev nekoliko manjšo moč dali (tj. dali nižji ponder) splošnemu poznavanju organizacije v primerjavi z drugima dvema kriterijema, da bi s tem omilili prednost tistih podjetij, ki se pojavljajo na trgu produktov široke potrošnje in lahko že zgolj to dejstvo močno doprinese k njihovi dobri prepoznavnosti ter morebitni višji privlačnosti med kandidati.

Želite dodati svoje podjetje v raziskavo?